INTERNATIONELLA SOLIDARITETSKOMMITTÉN i Stockholm Maj 2017


Chile igår, Venezuela idag. Chile och Venezuela. Två länder, två tidspunkter, och samma sammansvärjning. Venezuela idag – det handlar inte om kampen för demokrati eller frihet. Den inhemska oppositionen liksom USA är ute efter att genomföra en statskupp för att kunna plundra landet. Under den senaste tiden har Venezuelas folk och den folkvalda regeringen fått uppleva våldsamma angrepp från högeroppositionen och extremhögern. Angreppet från nyfascistiska anhang har kostat drygt femtiotals liv; man bränner upp levande ungdomar och iscensätter regelrätta mord utöver ödeläggelsen av offentliga byggnader såsom sjukhus, bibliotek och skolor. Manuset för det regisserade våldet bär USA:s avtryck. Det började med en ekonomisk destabilisering, bland annat genom den svarta marknaden, en stulen valuta och brist på livsmedel (hamstring av varor och läkemedel). Syftet har varit att beskylla regeringen för det sociala kaoset och allmänhetens ilska liksom anklaga Nicolás Maduros regering inför det internationella samfundet för att ha misslyckat styra landet och fördöma regeringen för att ha skapat svält och kaos. Denna störtande våldsamma kurs styrs från Washington. Vitahusets, CIA:s och Donald Trumps syfte är att inom kort kunna lägga beslag på Venezuelas oljereserver. För att uppnå detta mål skyr man inga medel såsom förstörelse och krigshandlingar likt det man har åstadkommit i Syrien, Libyen, Ukraina och i andra länder. Det internationella kapitalet har satsat stenhårt på en medial dödkultur. Dessvärre har även svensk media, både Public Service och privata medier, anslutit sig till och hyllat den barbariska sammansvärjningskören i Venezuela. Svensk medias brist på etik och objektivitet går i styck och stäv med den yttrande frihet man säger sig företräda. Ännu värre är inställningen hos Sveriges Radio och TV som använder våra skattemedel för en tendentiös och falsk rapportering. Vare sig man vill eller inte gör sig svensk media medskyldig till slaktandet. Är verkligen svensk media och politiska partier villiga att dela ansvaret för en eventuell blodig kupp i Latinamerika? Är de redo att öppna solidaritetsdörrar för tusentals offer om fascisterna lyckas genomföra en militärkupp eller starta ett inbördeskrig i Venezuela? Västerländsk media ägnar en hel del ekonomiska resurser och utrymme åt att visa upp sin skadliga rapportertering för att ge en partisk och manipulerad bild av verkligheten i Venezuela. Det som träder fram är snarare en kår som i praktiken glorifierar våld, basunerar ut sitt hat och presenterar fascistiska horder som demokrater och fredliga aktivister. Samtidigt ignorerar man, medvetet, en och en halv miljon venezuelaners massdemonstration för fred och stöd till den sittande regeringen och den Bolivarianska Revolutionen. Som offer för tidigare USA-vänliga militära interventioner i Latinamerika och som politiska flyktingar i Sverige tar vi helt avstånd från denna pseudo demokratiska och bedrägliga inställning från svensk medias sida. Låt oss ta upp viktig “glömd” fakta från svensk media: 1. Den bolivarianska rörelsen, under ledningen av Hugo Chávez och Nicolás Maduro, har sedan 1998 vunnit mer än 15 olika val vilka har godkänts av det internationella samfundet. 2. Internationella bankirer och kapitalägare kommer inte att överse med att det venezolanska folket satsat på att bygga upp sin suveränitet och bana vägen för en framtid bort från den kapitalistiska marknaden och Internationella valutafondens diktat. 3. Svensk media och dess journalister måste påminnas om att det blodtörstiga manuset som används mot Venezuelas folk är detsamma som användes i Chile av USA:s administration och chilensk höger 1973 då man störtade Salvador Allendes folkvalda regering. Precis som man gör idag i Venezuela startade den blodiga militärdiktaturen i Chile. Diktatorn Pinochet ledde mördskvadroner, torterade, gjorde sig skyldig till ”försvunna” fångar, lämnade över landet till utländska kapitalisters glupskhet och tvingade hundratusentals chilenare i exil varav många räddades tack vare svenska folkets solidaritet. 4. Både USA och transnationella företag vill nu ta över Venezuelas stora oljereserver. En viktig aspekt som media i Väst inte informerar om är vad USA måste betala för oljetransport från Mellanöstern, en transport som tar mer än 40 dagar att nå USA:s kuster. Kostnaden skulle kunna bli mycket lägre om USA lyckas ta över Venezuelas oljereserver. Kostnaden och tiden för transporten skulle bli mycket billigare och lägre eftersom fartygen tar bara få dagar att nå raffinaderier i nordamerikanska hamnar. ”Om du inte är försiktig kommer massmedia lyckas med att få dig hata de som är förtryckta och älska de som är förtryckare.” Malcolm X INTERNATIONELLA SOLIDARITETSKOMMITTÉN i Stockholm Maj 2017

Comentarios de Facebook

Sé el primero en comentar en «INTERNATIONELLA SOLIDARITETSKOMMITTÉN i Stockholm Maj 2017»

Dejar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.


*